ลูกค้ากว่า 80% ของ illustcourse คือนักเรียนที่วาดรูปไม่เป็นเลยสักนิด