ปรัชญาสโตอิค ที่คนหนึ่งค้นพบ เมื่อต้องสูญสิ้นทุกอย่าง