-แจ้ง เผื่อคนยังไม่ทราบ หยุด เซราฟิมทอรัสตอนยาวไว้ชั่วคราว –