เคยรู้สึกทรมานมากๆ แบบอยากจะรีบๆหายไปจากชีวิตตรงนี้ไหมคะ?