ศิลปะ dada กับอะไรคือ dada ? ไม่ใช่ศิลปะ และอย่ามาโลกสวยเพราะความสวยไม่มีจริง