ทำไมเราปล่อยให้ทรัพย์สินทางปัญญา ล่องลอยตามพื้นที่ฟรี?โดยไม่สร้างรายได้ให้เราเพิ่ม