เด็กเด็กวาดรูปเก่งกันจะตายแล้วพวกเราจะเอาอะไรไปสู้เขา?