ท็อป จิรายุส คมความคิด กับความแปลกใจคำพูด หัวหมา ดีกว่า หางสิงห์ ….