สมุดเสกตซ์ใหม่ และเก่า บางเล่มใช้บ่อยและยี่ห้อสีกวอช