ต้องใช้ความเข้มแข็งขนาดไหนในการที่จะทำอะไรสวนกระแสกับคนอื่น?