5 ข้อควรคำนึงสำหรับผู้ที่ทำ nft และกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินดิจิตอล