เราให้คุณค่างานกับ’การดีไซน์’มากกว่าสิ่งอื่นใดในภาพ