นักวาดไม่ต้องมีวินัยก็ได้จริงหรือเปล่า?

พอดีไปเห็นมานักวาดไม่ต้องมีวินัยก็ได้จริงหรือเปล่า?