fbpx

เปิดกว้างทางด้านความคิดต้องอาศัยการสร้างสรรค์ที่มาจากการที่ดูอะไรสักอย่างแล้วเกิดแรงบันดาลใจ

พอดีเห็นคุณเน Ne Bysne กล่าวถึงเรื่องอนุญาตให้ใช้ลายเส้นตัวเองเป็นการ hard ref เราเลยคิดว่าไอเดียนี้น่าสนใจและเป็นการต่อยอดศิลปะอย่างดีงามมากเพราะโดยส่วนตัวเราไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นbig dealค่ะหมายถึงการ hard refเลยอยากทำบ้างเราบอกตรงๆว่า

เราสนับสนุนจุดยืนนี้เพราะเราไม่เชื่อว่าการผูกขาดจะนำมาซึ่งการสร้างศิลปะที่ดีถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่เข้าใจและเราอยากจะเป็น original หนึ่งเดียวและเคย anti การ hard ref แต่มาคิดดูเราคิดว่าการเปิดกว้างทางด้านความคิดต้องอาศัยการสร้างสรรค์ที่มาจากการที่ดูอะไรสักอย่างแล้วเกิดแรงบันดาลใจเราจึงอนุญาตให้ใช้ใครก็ตามใช้ตัวละคร SRT ทุกตัวของเราwww.serato.worldวาดแฟนอาร์ตรวมไปถึงสร้าง nft และอนุญาตhardref เพื่อการหารายได้ของตนเองอย่างไม่ผิดตราบใดที่คุณยังใช้ลายเส้นของตัวเองในการวาดแค่รบกวน tag มาและใส่ลิงค์ของเว็บไซต์ใน description หรือส่วนไหนก็ได้สมัยนี้เราคิดว่าเราอยากให้คนมาต่อยอดงานศิลปะและพัฒนาในแบบที่เป็นตัวเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครทำฮาร์ดเรฟงานเราเราจะอนุญาตยกเว้นการขโมยงานและการ copy งานแบบทั้งชิ้นรวมถึงการแอบอ้างผลงานไม่อนุญาตค่ะ แต่อนุญาตในแบบที่ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นตัวเองนะคะขอให้สนุกกับการสร้างสรรค์ค่ะ..

Share
Tweet
Pin