Substack subscribe | Put your e-mail inside box

Enhancing Video Quality and Engagement: Tips and Inspirations for Artistic Growthเมื่อต้องการทำให้วิดีโอคุณภาพดีและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ควรพิจารณาสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

หลีกเลี่ยงการใช้การตัดต่อแบบ time lapse ที่เร่งความเร็วในระดับที่สูงจนทำให้เนื้อหายากต่อการติดตามและเข้าใจ ควรใช้การตัดต่อที่เรียบง่าย และจำกัดการใช้เอฟเฟคประกอบเพื่อไม่ให้ครอบงำเนื้อหาหลัก


คงความเร็วของวีดีโอให้เป็นปกติหรือปรับให้เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่มีการเร่งภาพ ซึ่งควรปรับให้เข้ากับเพลงหรือจังหวะของภาพเพื่อยกระดับความเพลิดเพลิน


หลีกเลี่ยงการถ่ายแบบนิ่งๆ หรือเพียงแค่การแสดงผลงานที่เสร็จสิ้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างสรรค์และขั้นตอนที่ทำให้ผู้ชมสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของผลงาน


รวมทริกเกอร์หรือฟีเจอร์ที่น่าสนใจในคลิป เช่น การดีดฝาปากกาหรือการควงปากกา เพื่อสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของผู้ชม


ใช้หลากหลายมุมมองในการถ่ายทำและกล้องถ่ายแต่ละครั้งควรแตกต่างกันเพื่อสร้างความแปลกใหม่และลดความจำเจ ทำให้วีดีโอมีมิติและน่าสนใจมากขึ้น

ทั้งหมดนี้สามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างวีดีโอที่มีคุณภาพและสะท้อนความสามารถทางศิลปะ รวมถึงเส้นทางการสร้างสรรค์ที่เราได้เดินทางมา อ้างอิงจากแนวคิดในหนังสืออย่าง "The Art of Happiness" และการผสมผสานภูมิปัญญาจากบุคคลที่มีอิทธิพลเช่น Richard Feynman และ Steve Jobs ที่เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เพื่อชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจกับการสร้างสรรค์.

อยากให้สนใจสมัครเรียนหรือติดต่องานกับ 'meisanmui' มีบริการสอนวาดภาพประกอบอย่างมืออาชีพทั้งออนไลน์และตัวต่อตัว สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 086 085 7889 หรือ Line @ meisanmui คุณจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ.

To enhance the quality and appeal of your videos, consider the following points:

Avoid using time lapse editing that speeds up the video too much, making it difficult to follow and understand. Aim for simple edits and limit the use of excessive effects that may overshadow the main content.


Maintain the normal speed of the video or adjust it appropriately when using speed-ups to match the music or rhythm to enhance enjoyment.


Steer away from static shots or just presenting the finished work; instead, focus on showcasing the creative process and interesting steps that allow viewers to see the progression and development of the piece.


Include interesting triggers or features in the clip, such as flicking a pen cap or spinning a pen, to create excitement and captivate the audience.


Use a variety of camera angles and ensure that each shot offers a different perspective to break monotony and make the video more dynamic and engaging.

All these can be applied to produce high-quality videos that reflect your artistic talent and the creative journey you've undertaken. Draw inspiration from concepts in books like "The Art of Happiness" and the wisdom of influential individuals such as Richard Feynman and Steve Jobs, who emphasize the importance of flexibility in learning and not being attached to outcomes for a life full of joy and satisfaction in creativity.

If you're interested in learning or for business inquiries, 'meisanmui' provides professional illustration lessons both online and in person. You can contact via the phone number 086 085 7889 or Line @ meisanmui. You will receive knowledge and inspiration for your artistic creations.

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui