Substack subscribe | Put your e-mail inside box

The Art of Fulfilled Effort and Letting Go of Expectationsข้อเสนอแนะที่เรามีให้กับรุ่นใหม่ก็คือในการทำสิ่งใดก็ตาม อย่าตั้งความคาดหวังกับผลที่จะได้รับสูงจนเกินไป ทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่และเมื่อได้ทำแล้ว ก็ปล่อยวางให้เป็นไปตามกระแส คำพูดนี้อาจฟังดูง่าย แต่ในความเป็นจริง มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก แม้กระทั่งบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากมาย ก็ยังพบว่าทำได้ยาก

เราต้องมีสติและใช้ความพยายามที่จะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ และตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่หลีกเลี่ยงการยึดติดกับผลลัพธ์จนเกินไป หากเราไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ก็ไม่ควรท้อแท้ อย่างไรก็ดี หากเราได้รับผลตอบรับที่ดี นั่นเป็นสิ่งที่น่ายินดี

ในทางศิลปะ เช่น การวาดรูป มุมมองนี้ได้ส่งผลให้กลับมาสู่เส้นทางได้อีกครั้ง เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับจำนวน "ไลค์" หรือการตอบสนองจากผู้คน เท่ากับความสุขส่วนบุคคลที่เราได้จากการสร้างสรรค์ผลงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ออกมาดีที่สุดตามความสามารถ โดยไม่ได้ยึดถือกับผลลัพธ์ที่ได้มา

เมื่อพูดถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิด (mindset) ให้รับมือกับความคาดหวัง มันอาจจะทำได้ยากในช่วงแรก เพราะบ่อยครั้งที่เราอาจได้รับการตอบรับน้อย แต่ด้วยการพยายามที่จะไม่ยึดติดและโฟกัสไปกับความสุขในการทำงาน สิ่งนี้สามารถทำให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นมาก ผู้คนรอบข้างหรือผู้ที่ติดตามผลงานก็สามารถรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้โลภในชื่อเสียงหรือ 'หิวแสง' ลำพังเพื่อความนิยม(แต่ก็หิวแสงประมาณนึงนะ 55)

ทั้งนี้ ความปรารถนาให้มีชื่อเสียงไม่ได้ขาดผิด แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่การยึดติดกับความคาดหวังที่จะได้รับการตอบรับเหมือนเดิมจากทุกๆ ผลงานที่เราสร้าง อันที่จริงในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หากเราไม่ปรับตัว ก็อาจจะถูกลืมไปได้ง่ายๆ การทำใจวางอย่างมีสติคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปชิงความสำเร็จในระยะยาว

หากเราพูดถึงการ 'ทำเต็มที่แล้วปล่อยวาง' นอกจากจะหมายถึงการทุ่มเททำในสิ่งที่เราพอดีที่จะทำได้ในแต่ละวันแล้ว มันควรหมายถึงการที่เราไม่ควรทำงานจนเกินพลังและทำลายสุขภาพของตัวเอง การให้ความสำคัญกับสุขภาพคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มา และหวังว่าทุกคนจะให้ความสำคัญกับมันเป็นอันดับแรก สิ่งอื่นๆ สามารถรอไว้ก่อนได้ ชีวิตยังมีโอกาสก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกช่วงเวลา และทุกคนล้วนมีเวลาที่แตกต่างกันในการ 'เบ่งบาน' ในชีวิตของตนเอง

การใช้แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ปรากฏในงานศิลปะผ่านภาพวาดและการแสดงออกทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับปรัชญาในหนังสือ เช่น "The Art of Happiness" ของดาไลลามะ ซึ่งให้เน้นย้ำถึงการสร้างความสุขจากภายใน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก หรือ "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" โดยมาร์คแมนสัน ซึ่งพูดถึงการใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ และปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราให้ลอยนวลไป

การยึดมั่นในแนวคิดนี้ได้หายากในหนังสือแนววิทยาศาสตร์ด้วย โดยเฉพาะในผลงานของ Richard Feynman ซึ่งเขาได้แนะนำให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ต่างไปจากที่เราคาดคิด

สุดท้ายนี้ คำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง Steve Jobs ที่กล่าวไว้ว่า "You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards." หมายความว่าเราไม่สามารถเห็นภาพรวมของชีวิตได้จากการมองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว จะต้องใช้ประสบการณ์จากอดีตที่เราได้ผ่านมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของการ 'ทำเต็มที่แล้วปล่อยวาง' ในที่สุด การเดินทางมากกว่าจุดหมายปลายทางและการฝึกปล่อยวางความเครียดและคาดหวังจากผลลัพธ์คือการที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น.

"The Art of Fulfilled Effort and Letting Go of Expectations"
Our advice to the new generation is simple yet profound: in whatever you do, avoid setting excessively high expectations for the outcomes. Give your best effort and once you've done so, release it to unfold naturally. While this advice may sound straightforward, it's indeed a challenging concept to embody. Even individuals with substantial success often find it difficult.
It's crucial to exhibit awareness and exert complete effort in our endeavors, setting goals to progress forward but avoiding becoming overly fixated on the results. If the outcomes don't align with our expectations, it shouldn't lead to profound disappointment. Conversely, if we receive positive feedback, that's something to rejoice in.
In the realm of art, such as drawing, this perspective has returned us to the right path. We don't prioritize the number of 'likes' or external validation. Instead, our satisfaction emanates from the creative process itself. We're dedicated to producing the best work we can, detached from the outcomes received.
Regarding a change in mindset when dealing with expectations, it can be challenging initially, especially if we receive minimal recognition. However, by striving not to fixate on expectations and focusing on the joy in our work, this can greatly improve our mindset. People around us or those following our work can perceive our steadfastness in creating not for popularity or vanity but for personal fulfillment.
Speaking of the desire for recognition, the problem isn't about wanting acknowledgment but rather clinging excessively to the expectations of receiving the same response for every creation. In a changing world, if we don't adapt, we risk being forgotten. Exercising mindful detachment is a key that can lead to sustained success in the long run.
When discussing "doing your best and letting go," it's not only about investing fully in what we can accomplish daily but also about avoiding overextending ourselves and jeopardizing our well-being. Prioritizing our health is a lesson we've learned, and it's hoped that everyone places it as a top priority. Other things can wait; life offers opportunities for success at every turn, and everyone has different times to 'bloom' in their lives.
This mindset isn't limited to just being evident in artistic work through drawings and artistic expressions. It also relates to philosophies in books like "The Art of Happiness" by Dalai Lama, emphasizing internal happiness and not relying on external factors. Or "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" by Mark Manson, advocating for caring about what truly matters and letting go of what doesn't align with our desires.
Implementing this mindset is notably found in scientific literature, particularly in the works of Richard Feynman. He advised flexibility in learning and being ready to change when observed results differ from our expectations.
Lastly, the words of the renowned Steve Jobs, "You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward," signify that the full picture of life can't be seen by solely looking forward. We must use experiences from our past to connect everything together. This aligns with the notion of 'doing your best and letting go,' as ultimately, the journey is more than the destination, and practicing letting go of stress and expectations leads to a happier life.

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui