Substack subscribe | Put your e-mail inside box

Winding River Village, Poetics of a Korean Landscape.by Prof.Sung Kyun Kim synopsis ep.2 history of Hahoeหมู่บ้านฮาโฮ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียงซังบุกตอนเหนือของประเทศเกาหลี ห่างจากเมืองอันดงที่อยู่ริมแม่น้ำนักดงคัง (Nakdonggang River) ประมาณ 25 กิโลเมตร จากปากทางเข้าหมู่บ้าน อาคารเล็กๆ หลังหนึ่งยืนตั้งอยู่ด้านขวา ด้านซ้ายมีภูเขาสูงชัน มีห้วยเล็กๆ ไหลผ่านและสายน้ำที่ไหลลงมาจากหุบเขามารวมกันที่แม่น้ำนักดงคัง ต้นสนหนุ่มเต็มไปหมดที่เนินเขาและมีโอ๊คเติบโตอยู่ที่นั่นไม่มากกว่าสิบปี

ภูเขาที่มีจุดสูงสุดมีพืชพรรณและป่าอ่อนเยาว์เขียมใหญ่ล้อมรอบ ค่อยๆ ร่วงหล่นลงสู่เนินเขาที่ต่ำกว่าซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน หมู่บ้านฮาโฮมีศาลเจ้าทั้งบนยอดเขาและปลายเขาของภูเขาฮวาซาน แต่เมื่อมองจากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเรือนเกือบจะมองไม่เห็นเนื่องจากมีต้นไม้และเนินเขาบดบัง ขณะที่เดินต่อไป วิวหมู่บ้านก็ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน มีเทือกเขาสีครามล้อมรอบและแม่น้ำสีม่วงครามไหลผ่านหมู่บ้านไป ถนนที่คดเคี้ยวทำให้ภาพของหมู่บ้านปรากฏและหายไป ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านจริงๆ จึงได้เห็นหมู่บ้านสามครั้ง

ฮาโฮเป็นแห่งโดดเดี่ยวไม่ถึง 1.5 กิโลเมตรจากถนนที่ปูด้วยหินบด ตลอดศตวรรษที่ผ่านมา, วัฒนธรรมจากตะวันตกได้เข้ามา และแม้แต่ความคิดจากตะวันตกได้ส่งผ่านไปยังทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ผู้คนในหมู่บ้านยังคงรักษาประเพณีของพวกเขาได้อย่างดีที่สุดเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ ในเกาหลี

ตามประวัติศาสตร์ ตระกูลต่างๆ ได้มาจากหลายที่และตั้งถิ่นฐานลงก่อนที่จะกลายเป็นหมู่บ้านเกาหลีทั่วไป ตระกูลริวได้อยู่ที่นี่มากว่า 500 ปีแล้วและคาดว่าพวกเขามาก่อนตระกูลเฮอหรืออันที่ถูกบีบให้ย้ายออกหรือสูญพันธุ์หลังจากที่บรรพบุรุษตระกูลริวมาถึง ปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัยที่มีนามสกุลเหล่านั้น แต่ร่องรอยของพวกเขายังมีอยู่ในรูปของหลุมศพ, หน้ากาก, และเรื่องเล่า คำกล่าวสุภาพในหมู่บ้านนั้นว่า “ยกดอกไม้ของริวขึ้นแท่นในพระราชวังของอันบนดินของเฮอ” เพื่อบรรยายประวัติของครอบครัวในหมู่บ้านฮาโฮ

Hahoe village, situated in North Gyeongsangbuk-do province of Korea, roughly twenty-five kilometers west of Andong, a city near the upper Nakdonggang River. As the author approaches Hahoe, to their right sits a small building with a tiled roof surrounded by stone and mud walls housing a monument to a virtuous woman. To the left, a mountain with several valleys and streams stretching to the Nakdonggang River can be seen. The slopes of this mountain are covered with young pines and oaks less than ten years old.

The mountain top, covered in herbaceous plants and young trees, falls into the lower hills where Hahoe lies. The hills then give way to narrow, shallow valleys and terrace-like descents toward the river. In the village, there are two shrines, one at the top and the other at the bottom of Hwasan Mountain.

From the entrance, the village homes are nearly invisible, veiled by trees and hills. As one proceeds, the village reveals itself in an abrupt burst of view, framed by blue mountains and a purple-blue river. On the winding path, the village appears and disappears, offering the visitor three views before the final turn into the village. Once within, the author is suddenly under the villagers' watchful gaze, able to see the farmers at work in the fields.

Hahoe is less than 1.5 kilometers from a paved road and has been relatively isolated until the past century when it began integrating with the global community through Western influence. However, the inhabitants have preserved their traditions more so than anywhere else in Korea.

The history of Hahoe narrates that several families settled here long ago, establishing the village. The Ryu family has lived in Hahoe for over 500 years, reputedly succeeding the Heo and An families. No residents with the last names of Heo and An exist today, but their legacy persists through graves, masks, and tales. The saying among villagers that "Ryu's banquet is held in An's palace on Heo's land" reflects the history of the families in Hahoe Village.
https://play.google.com/store/books/details/Winding_River_Village_Poetics_of_a_Korean_Landscap?id=2ztcEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US&fbclid=IwAR2BgO1vHrx5yRuvAyYifzebDhnPXJq39RAL0eeaVCBsrYcmgGpRhxfmTZQ&pli=1

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui