PHOTO

[photo]:EGUANA

คนเรานี่มันยังไงกันนะ…

โม่สนแล้วโว๊ย ใครจะคิดยังไงก็ช่าง

แต่จุดยืนของทุกคนควรอยู่ที่ส้นตีน..เอ๊ะ?

ตอนแรก เอา entry ล่าสุดออกไป

อืม ไม่อยาก…สร้างภาพว่ะ ถ้าพูดความจริงแล้วต้องดูแย่ขึ้น ก็ไม่เป็นไร 555

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

You Might Also Like

    Leave a Reply