ความสุขอยู่ที่ไหน?

ความสุขอยู่ที่ไหน?

image credit:palo
คำถามนี้เราเคยถามตัวเองยามที่รู้สึกเศร้ามากๆค่ะการที่คนเรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจ เป็นเพราะสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่หวัง มันเป็นเพราะคุณคาดหวังให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้มันมามีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังค่ะ ซึ่งเราได้ยินมาจากที่อื่นอีกทีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเทพเจ้าแห่งความสุขมารวมตัวกัน
เพื่อปรึกษากันว่าจะนำความสุขไปซ่อนไว้ที่ไหนดี มนุษย์จึงจะ
หาไม่พบ

เทพเจ้าองค์หนึ่งกล่าวว่า “เอาความสุขไปซ่อนไว้ใต้
ทะเลลึกสิ มนุษย์จะได้หาไม่พบ”
เทพเจ้าองค์อื่นกล่าวว่า “ไม่ได้
หรอก มนุษย์ยังคงหาพบอยู่ดี”
“งั้นเอาความสุขไปซ่อนไว้บน
ภูเขาสูงสุดสิ”
“ไม่ได้หรอก มนุษย์ยังคงหาพบอยู่ดี”
ในที่สุดมี
เทพเจ้าองค์หนึ่งบอกว่า
“งั้นเอาความสุขไปซ่อนไว้ในใจมนุษย์สิ”
ตราบนั้นเป็นต้นมามนุษย์ที่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจ จะเป็นมนุษย์
ที่ค้นหาความสุขเจอคนหลายๆคนต่างรอให้อะไรซักอย่างเกิดขึ้นในชีวิตก่อน จึงจะมี
ความสุข เช่น แต่งงาน,เลื่อนขั้น,รวย,อื่นๆ
อยากจะบอกว่าถ้าหากคุณยังไม่มีความสุขตอนนี้
เมื่อคุณได้สิ่งเหล่านั้นในชีวิตมา คุณก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดี
เพราะมันเป็นแค่”เงื่อนไข”
ถ้าคุณรอให้เงื่อนไขต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณก่อนจึงจะมีความสุข
แปลว่าคุณมีความคาดหวัง และคุณจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเศร้าเมื่อ
สูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป เช่น ถังแตก,ถูกเลย์ออฟ,หรือสูญเสียคนที่
คุณรัก แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้คนเราเศร้าใจ
แต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าในที่สุดแล้่วสิ่งเหล่านั้นจะผ่านพ้นไป
ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความ
เศร้า ไม่มีสิ่งไหนจีรัง สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นจะผ่านไปในที่สุดมีความสุขอยู่ 2 อย่าง คือ ความสุขภายนอก กับความสุขภายใน
ความสุขภายนอก เป็นความสุขทางวัตถุ ที่คุณสามารถซื้อได้ด้วยเงิน
เช่นของเล่นใหม่ๆ,เสื้อผ้า,รถ,บ้าน,อื่นๆ

ส่วนความสุขภายใน เป็นความสุขที่คุณไม่สามารถซื้อได้
เพราะมันเป็นสถานภาพทางจิตใจ ที่คุณต้องเติมเต็มมันด้วยตนเองความสุขเป็นเรื่องง่ายๆถ้าคุณรู้จักโฟกัสที่ความสุขภายในตัวเอง
ให้มากๆ เพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่ต้องรอเงื่อนไขใดๆเกิดขึ้น
ในชีวิตก่อนจึงมีความสุขได้แค่หาสิ่งที่คุณชอบทำ,คนที่คุณรักที่จะใช้เวลาด้วย
เช่น เพื่อน,ครอบครัว,แฟน,สถานที่ที่คุณชอบไป
หรือเพลงที่คุณชอบฟัง อะไรที่คุณรักจะนำคุณไปสู่ความสุขในที่สุด

สุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะเจอความสุขกันทุกคน
ถ้าคุณไม่พบแค่มองเข้าไปข้างในตัวคุณ
คุณจะพบว่าความสุขอยู่กับคุณมาตลอดเพียงแต่คุณไม่ได้สังเกตมัน

เมื่อผมไปโรงเรียน เขาถามผมว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น
ผมตอบว่า”ความสุข” เขาบอกผมว่าผมไม่เข้าใจงานที่ให้ไป
ผมบอกเขาว่า เขาไม่เข้าใจชีวิต
-จอห์น เลนนอน,นักดนตรี

Where is ‘happiness’I’ve ever asking myself this question,when I feel very depressThe reason people depress because thing didn’t go to be like they wish.
It’s because you’ve an expectation for something and you didn’t get it.I have some story to tell you. Which I heard from another source.

Once upon a time there’ve god of happiness gathering,
They decide they want to hide happiness From human.
One god said that ‘we should hide in highest mountain so human
Don’t reach it.’ another god said ‘no,human will find it’
Then another one said ‘we should hide in deepest of. River.
Another god said ‘no,human will find it’ 
‘then we should hide happiness in human heart’
After that human who didn’t know happiness is inside his heart
Won’t find happiness.

Most people are waiting for something in life to make them happy,
Such as get married,got promote,being rich etc.
I would like to said if you didn’t be happy for today,
You will not gonna happy much when you get those thing in life
Because it just a ‘condition’.if you waiting for condition 
To make you happy you have an expectation,
And you depress when you didn’t get it or lost it,
Such as you’re broke,you’re fired,you lost someone you love
Of course those thing will get people depress but 
My believe today is ‘this too shall pass’
Everything come to your life whether it’s happiness or sorrow,
There’re not last long.it will pass finally.

There’re 2 kind of happiness,outside and inside.

Outside happiness is materialize you can buy easily with money
Such as new gadget,cloth,car,house etc
And inside happiness which you can’t buy,
Because it’s state of mind you have to fulfill it with yourself.

It’s easy to be happy you just need to focus on happiness
 Inside yourself more than outside because it will make you Didn’t 
Need to waiting for something or some condition in life to make you happy.

Just find something you love to do,someone you love 
To spend time with such as friend,family or spouse,
Someplace you love to go,some music you love to hear,
Anything that you love will lead you to happiness finally

So hope you guy can find happiness,
If you can’t find just look inside yourself.
It’s something always with you but you didn’t notice it.

when I went to school,they asked me what I want to be when I grew up.
I wrote down “happy”.They told me I didn’t understand
assignment,and I told them they didn’t understand life.
-John lennon,musician

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.