มาดูแนวคิดและขั้นตอนการทำภาพ 'contract' กันค่ะ
ui-24px-outline-1_lock Subscribe to unlock
This post is only available to membership area members.
No comments yet
full stream uncut
ui-24px-outline-1_lock Subscribe to unlock
This post is only available to membership area members.
No comments yet
'Horn' uncut version
ui-24px-outline-1_lock Subscribe to unlock
This post is only available to membership area members.
No comments yet
rough
ui-24px-outline-1_lock Subscribe to unlock
This post is only available to membership area members.
No comments yet
สมมติฐานก็คือจุดของเนื้อเรื่องที่เราต้องการจะสื่อ เช่น “คนเลวสามารถเป็นคนดีได้” หรือ “การช่วยโลกนั้นคุ้มค่ากับความพยายาม” หรือแม้แต่สิ่งที่อาจจะไม่เป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น “ความดีก็เหมือนความเลว” ในขณะที่ผู้อ่านไปจนถึงตอนจบของเนื้อเรื่อง เขาจะได้รับในสิ่งนี้ ในความเป็นจริงแล้ว องค์ประกอบทุกอย่างของเนื้อเรื่องสร้างขึ้นมาเพื่อจุดนี้
 
ในการที่จะแสดงจุดนี้ออกมา ลองนึกถึงเนื้อเรื่องที่จะพยายามที่จะพูดว่า “ความเลวนั้นไม่ดี” แล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีคนเลวที่ทำในสิ่งเลวๆแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างสาสม ณ.จุดนี้มันจะดูผิดพลาดไป และดูโง่ คุณจะรู้สึกยังไงถ้าฝั่งจักรวรรดิชนะในสตาร์วอส์ทั้งสามภาค ถ้าจุดยืนของคุณเกี่ยวกับการชนะของความเลวเหนือความดี ดังนั้นตอนจบของเรื่องความเลวต้องชนะความดีจริงๆ
 
เนื้อเรื่องหลายๆเรื่องอาจมีหลายส่วนของสมมติฐาน เช่น “พลังอำนาจอันเสื่อมทราม แต่ความดี…
ui-24px-outline-1_lock Subscribe to unlock
This post is only available to membership area members.
No comments yet