เนื้อเพลงพร้อมแปล Alesso-If it wasn’t for you

เนื้อเพลงพร้อมแปล Alesso-If it wasn’t for you

เพราะดีค่ะ

I was alone
I was made of stone
You took me home
We’ve built a world, a world for us
We flew like birds, a new beginning

ผมโดดเดี่ยว
ถูกสร้างมาจากหิน
คุณนำผมกลับบ้าน
เราสร้างโลก โลกของเรา
เราบินอย่างนก จุดเริ่มต้นใหม่

It’s better (better better), you keeping me together (gether gether)
you know that I will never (never never) try to pull you down
Lover (lover lover) you can always be here.I talk cover
You know that I will never (never never) leave you all alone

มันดีกว่า ดีกว่า ดีกว่า คุณทำให้เราอยู่ด้วยกัน ด้วยกัน ด้วยยกัน
คุณรู้ว่าผมจะไม่ ไม่ ไม่ ไม่พยายามที่จะดึงคุณลงมา
ที่รัก ที่รัก ที่รัก คุณอยู่ตรงนี้ผมจะปกป้องคุณเอง
คุณรู้ไหมว่าผมจะไม่ปล่อยคุณไปคนเดียว

I’d be nothing if it wasn’t for yoooou
If it wasn’t for yooooou

ผมไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ใช่เพราะคุณ
ถ้าไม่ใช่เพราะคุณ

I was a fool
I was keeping a distance
Fighting alone
You found a way
I thought I’d always be safe
Because of you, I saw a new beginning

ผมมันโง่
ที่เป็นฝ่ายรักษาระยะห่าง
สู้คนเดียว
คุณเจอหนทาง
ผมคิดว่าผมปลอดภัยเสมอ
เพราะว่าคุณ ผมจึงเห็นการเริ่มต้นใหม่

It’s better (better better), you keeping me together (gether gether)
you know that I will never (never never) try to pull you down
Lover (lover lover) you can always be here.I talk cover
You know that I will never (never never) leave you all alone

มันดีกว่า ดีกว่า ดีกว่า คุณทำให้เราอยู่ด้วยกัน ด้วยกัน ด้วยยกัน
คุณรู้ว่าผมจะไม่ ไม่ ไม่ ไม่พยายามที่จะดึงคุณลงมา
ที่รัก ที่รัก ที่รัก คุณอยู่ตรงนี้ผมจะปกป้องคุณเอง
คุณรู้ไหมว่าผมจะไม่ปล่อยคุณไปคนเดียว

I’d be nothing if it wasn’t for yoooou
If it wasn’t for yooooou
[x2]

ผมไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ใช่เพราะคุณ
ถ้าไม่ใช่เพราะคุณ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.