เนื้อเพลงพร้อมแปล apple and cinnamon-Utada Hikaru

เนื้อเพลงพร้อมแปล apple and cinnamon-Utada Hikaru

ชอบเธอจัง

Tell me what is on your mind
Help me ’cause I’d like to know
What the hell is going on?
Never thought I’d sing this song

บอกฉันทีอะไรอยู่ในใจเธอ
ช่วยฉันหน่อยเพราะฉันจะได้รู้
ว่าอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้น
ไม่นึกเลยว่าจะต้องมาร้องเพลงนี้

Let’s not get started with the, he said, she said
Sometimes it just doesn’t go as planned
Let’s not get started with the, he said, she said
Sometimes it just doesn’t go as planned

อย่าเริ่มด้วยคำว่าคนโน้นคนนี้พูดกันเลย
บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่วางแผนไว้
อย่าเริ่มด้วยคำว่าคนโน้นคนนี้พูดกันเลย
บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่วางแผนไว้

Started out so simple and innocent
So simple and innocent
So simple and innocent
So simple and innocent

เริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์

Chemistry like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon

ความเข้ากันได้ก็เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย

I can’t believe that you and me
We’re falling out of love
And everybody used to be so envious of us

ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
เราจะหมดรัก
ทุกคนเคยอิจฉาเรา

Chemistry like apple and cinnamon
What we had was just too good
Good to last

ความเข้ากันได้ก็เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
สิ่งที่เรามีมันแค่ดีเกินไป
ดีจนกระทั่งมันจบลง

Happiness don’t last that long
But what we had was beautiful
Let’s not get started with the, he said, she said
Sometimes it just doesn’t go as planned
Let’s not get started with the, he said, she said
Sometimes it just doesn’t go as planned

ความสุขอยู่ไม่นานหรอกนะ
แต่สิ่งที่เรามีนั้นสวยงาม
อย่าเริ่มด้วยคำว่าคนโน้นคนนี้พูดกันเลย
บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่วางแผนไว้
อย่าเริ่มด้วยคำว่าคนโน้นคนนี้พูดกันเลย
บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่วางแผนไว้

Started out so simple and innocent
So simple and innocent
So simple and innocent
So simple and innocent
เริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์

Chemistry like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon

ความเข้ากันได้ก็เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย

I can’t believe that you and me
We’re falling out of love
And everybody used to be so envious of us

ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
เราจะหมดรัก
ทุกคนเคยอิจฉาเรา

Chemistry like apple and cinnamon
What we had was just too good
Good to last

ความเข้ากันได้ก็เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
สิ่งที่เรามีมันแค่ดีเกินไป
ดีจนกระทั่งมันจบลง

Please don’t look at me like that
Please don’t look at me, don’t look at me like that
You can’t look at me like that
Please don’t look at me, don’t look at me like that

อย่ามองฉันอย่างนั้น
โปรดอย่ามองมาที่ฉัน อย่ามองฉันอย่างนั้น

I can’t believe that you and me
We’re falling out of love
And everybody used to be so envious of us

อย่ามองฉันอย่างนั้น
โปรดอย่ามองมาที่ฉัน อย่ามองฉันอย่างนั้น

Chemistry like apple and cinnamon
What we had was just too good

ความเข้ากันได้เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
สิ่งที่เรามีมันดีเกินไป

Started out so simple and innocent
So simple and innocent
So simple and innocent
So simple and innocent

เริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์
ง่ายๆและบริสุทธิ์

Chemistry like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon
Like apple and cinnamon

ความเข้ากันได้ก็เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย

I can’t believe that you and me
We’re falling out of love
And everybody used to be so envious of us

ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
เราจะหมดรัก
ทุกคนเคยอิจฉาเรา

Chemistry like apple and cinnamon
What we had was just too good
Good to last

ความเข้ากันได้ก็เหมือนแอ็ปเปิ้ลกับอบเชย
สิ่งที่เรามีมันแค่ดีเกินไป
ดีจนกระทั่งมันจบลง

Read more: Hikaru Utada – Apple And Cinnamon Lyrics | MetroLyrics

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.