เนื้อเพลงพร้อมแปล:Chandelier-Sia

เนื้อเพลงพร้อมแปล:Chandelier-Sia

Sia เพลงเรื่องเล่าสาวนักดื่มค่ะ

Party girls don’t get hurt
Can’t feel anything, when will I learn
I push it down, push it down

สาวนักปาร์ตี้น่ะไม่เข็ดหรอก
ไม่รู้สึกอะไรเลย เมื่อไรฉันจะเรียนรู้นะ
ฉันวางมันลง วางมันลง

I’m the one “for a good time call”
Phone’s blowin’ up, ringin’ my doorbell
I feel the love, feel the love

ฉันน่ะเป็นพวก”ถ้าอยากรู้สึกดีโทรมาสิ”
โทรศัพท์จะระเบิดทีเดียว กริ่งบ้านฉันดังด้วย
ฉันรู้สึกถึงความรัก รู้สึกถึงรัก

1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink

1, 2, 3 1, 2, 3 เอ้าดื่ม

Throw ’em back, till I lose count
โยนทิ้งไปจนกว่าจะนับไม่ได้

I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier
I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist
Like it doesn’t exist
I’m gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier

ฉันจะแกว่งตัวไปมาบนโคมระย้า บนโคมระย้า
จะใช้ชีวิตแบบไม่มีพรุ่งนี้
เหมือนกับว่ามันไม่มี
ฉันจะบินอย่างนกไปยามค่ำคืน รู้สึกถึงน้ำตาเมื่อมันเหือดแห้ง
ฉันจะแกว่งตัวไปมาบนโคมระย้า บนโคมระย้า

But I’m holding on for dear life, won’t look down won’t open my eyes
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
Help me, I’m holding on for dear life, won’t look down won’t open my eyes
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
On for tonight

แต่ฉันพยายามเกาะเอาไว้ ไม่มองลงไปไม่เปิดตา
เติมให้แก้วเต็มจนถึงเช้า เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้
ช่วยฉันที ฉันพยายามเกาะเอาไว้ ไม่มองลงไปไม่เปิดตา
เติมให้แก้วเต็มจนถึงเช้า เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้

Sun is up, I’m a mess
Gotta get out now, gotta run from this
Here comes the shame, here comes the shame

พระอาทิตย์ขึ้น ตายละ
ต้องตื่นแล้ว ต้องหนีไปจากเรื่องนี้
นี่ไงความน่าขายหน้าที่ตามมา นี่ไงความน่าขายหน้าที่ตามมา

1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink
1, 2, 3 1, 2, 3 drink

1, 2, 3 1, 2, 3 เอ้าดื่ม

Throw ’em back till I lose count
โยนทิ้งไปจนกว่าจะนับไม่ได้

I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier
I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist
Like it doesn’t exist
I’m gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier

ฉันจะแกว่งตัวไปมาบนโคมระย้า บนโคมระย้า
จะใช้ชีวิตแบบไม่มีพรุ่งนี้
เหมือนกับว่ามันไม่มี
ฉันจะบืนอย่างนกไปยามค่ำคืน รู้สึกถึงน้ำตาเมื่อมันเหือดแห้ง
ฉันจะแกว่งตัวไปมาบนโคมระย้า บนโคมระย้า

But I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
Help me, I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
On for tonight

แต่ฉันพยายามเกาะเอาไว้ ไม่มองลงไปไม่เปิดตา
เติมให้แก้วเต็มจนถึงเช้า เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้
ช่วยฉันที ฉันพยายามเกาะเอาไว้ ไม่มองลงไปไม่เปิดตา
เติมให้แก้วเต็มจนถึงเช้า เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้

On for tonight
ในคืนนี้
‘Cause I’m just holding on for tonight
เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้
Oh, I’m just holding on for tonight
เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้
On for tonight
On for tonight
ในคืนนี้
‘Cause I’m just holding on for tonight
เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้
‘Cause I’m just holding on for tonight
เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้
Oh, I’m just holding on for tonight
เพราะฉันจะทนสู้ต่อไปในคืนนี้
On for tonight
On for tonight
ในคืนนี้

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.