เนื้อเพลงพร้อมแปล Dancing in the dark-Rihanna

เนื้อเพลงพร้อมแปล Dancing in the dark-Rihanna

Dancing in the dark-Rihanna

(Come On) I wanna dance in the dark
(Come On) We gonna light up the night
(Come On) I wanna dance in the dark
(Come On) We gonna light up the night

มาเลย ฉันอยากจะเต้นในค่ำคืนนี้
มาเลย พวกเราจะส่องสว่างในค่ำคืนนี้
มาเลยฉันอยากเต้นในค่ำคืนนี้
มาเลย พวกเราจะส่องสว่างในค่ำคืนนี้

Underdogs dance in the middle of the night
Can see the night skies in the mirror of your eyes
If you don’t dance make sure you got the rhythm
Make sure that your heartbeat beats with the rhythm
มวยรองเต้นยามค่ำคืน
สามารถเห็นค่ำคืนนี้ส่องสะท้อนลงตาเธอ
ถ้าเธอไม่เต้นเธอต้องได้จังหวะนะ
แน่ใจด้วยว่าเสียงใจเต้นเธอเข้ากับจังหวะนั้น

I wanna run wild in the middle of the night
Right under the moon, bodies glowing in the night
Nothing in between our skins but the rhythm
Make sure that your heartbeat beats with the rhythm
The night-time is the right time
อยากจะวิ่งอย่างไม่สนใจใครท่ามกลางค่ำคืน
ภายใต้ดวงจันทร์ ร่างกายส่องสว่างภายใต้ค่ำคืน
ไม่มีอะไรคั่นระหว่างผิวของเรานอกจากจังหวะเพลง
แน่ใจด้วยว่าเสียงใจเต้นเธอเข้ากับจังหวะนั้น
ตอนกลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุด

[Hook]
I wanna dance in the dark and never stop
We gonna light up the night like shooting stars
Whenever you hear the sound don’t be alarmed
Move move move
Dancing in the dark

ฉันอยากจะเต้นท่ามกลางค่ำคืนและไม่หยุด
เราต้องทำให้ค่ำคืนนี้สว่างเหมือนดาวตก
เมื่อไรก็ตามที่คุณได้ยินเสียง อย่าแตกตื่นไป
เคลื่อนตัว เคลื่อนตัว เคลื่อนตัว
เต้นยามค่ำคืน
Source: http://www.directlyrics.com/rihanna-dancing-in-the-dark-lyrics.html

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.