เนื้อเพลงพร้อมแปล feel the light,Jennifer Lopez

เนื้อเพลงพร้อมแปล feel the light,Jennifer Lopez

เพลงประกอบภาพยนตร์ home ค่ะ


Here I go
Feel better now
Feel better now
Here I go
Here I go
It’s better now
Feel better now

ฉันไปแล้วนะ
รู้สึกดีแล้ว
รู้สึกดีแล้ว
ฉันไปแล้วนะ
ฉันไปแล้วนะ
รู้สึกดีแล้ว
Do you remember when we fell under
Did you expect me to reason with thunder
I still remember when time was frozen
What seemed forever was just a moment
Hurry up, hurry up
There’s no more waiting
We’re still worth saving

คุณจะช่วงเวลาท่ีเรารู้สึกไม่ดีได้ไหม
คุณคาดว่าฉันจะมีเหตุผลแบบว่าสายฟ้าฟาดเปรี้ยงอย่างนั้นเหรอ
ฉันยังคงจำได้ช่วงเวลาที่ถูกหยุดราวกับแช่แข็งนั้น
รู้สึกเหมือนตลอดไปทั้งๆที่มันเป็นแค่ชั่วครู่
รีบเข้า รีบเข้า
รออีกไม่ได้แล้ว
เรายังมีค่าพอที่จะอยู่

Feel the light
Shining in the dark of night
Remember what we forgot
I know it’s a long shot
But we’re bringing it all back
We’re bringing it all back
Feel the light
Shining like the stars tonight
Remember what we forgot
I know it’s a long shot
But we’re bringing it all back
We’re bringing it all back

รู้สึกถึงแสงนั้น
ส่องสว่างผ่านความมืดยามค่ำคืน
จำในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว
ฉันรู้ว่ามันยาวนาน
แต่เราสามารถนำมันกลับมาทั้งหมด

รู้สึกถึงแสดงนั้น
ส่องสว่างดุจดั่งดวงดารายามค่ำคืน
จำในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว
จำในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว
ฉันรู้ว่ามันยาวนาน
แต่เราสามารถนำมันกลับมาทั้งหมด

Source: http://www.directlyrics.com/jennifer-lopez-feel-the-light-lyrics.html

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.