เนื้อเพลงพร้อมแปล:Jessie J.-Flashlight

เนื้อเพลงพร้อมแปล:Jessie J.-Flashlight


When tomorrow comes
I’ll be on my own
Feeling frightened of
The things that I don’t know
When tomorrow comes
Tomorrow comes
Tomorrow comes

เมื่อพรุ่งนี้มาถึงฉันจะอยู่ด้วยตัวเอง
กลัวสิ่งที่ฉันไม่รู้
เมื่อพรุ่งนี้มาถึง
เมื่อพรุ่งนี้มาถึง

And though the road is long
I look up to the sky
And in the dark I found, lost hope that I won’t fly
And I sing along, I sing along, and I sing along

และถึงแม้ว่าถนนจะกว้าง
ฉันมองไปบนท้องฟ้า
ความมือที่ฉันพานพบ เสียความหวังว่าฉันจะบินไม่ได้
และฉันก็ร้องเพลงไปด้วย ร้องเพลงไปด้วย ร้องเพลงไปด้วย

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes

ฉันได้รับทุกอย่างเมื่อมีฉันและเธอ
ฉันมองไปรอบๆฉันและพบชีวิตที่แสนหวาน
ฉันอยู่ในความมืดมิดแต่เธอคือไฟส่องทาง
โดนใจเมื่อเธอส่องประกายในตาฉัน

Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
‘Cause you’re my flashlight (flashlight)
You’re my flashlight (flashlight), you’re my flashlight

Ooh

ไม่สามารถโกหกได้ มันเป็นชีวิตที่แสนหวาน
ฉันอยู่ในความมืดมิดแต่เธอคือไฟส่องทาง
เพราะเธอทำให้ฉันผ่านความมืดมิด
เพราะเธอคือไฟส่องทาง(ไฟส่องทาง)
เธอคือไฟส่องทางฉัน(ไฟส่องทาง) เธอคือไฟส่องทางฉัน

I see the shadows long beneath the mountain top
I’m not afraid when the rain won’t stop
‘Cause you light the way
You light the way,
You light the way

ฉันเห็นเงามืดใต้ภูเชานั้น
ฉันไม่กลัวเมื่อฝนไม่ยอมหยุด
เพราะเธอส่องทางฉัน
เธอส่องทางฉัน
เธอส่องทางฉัน

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes

ฉันได้รับทุกอย่างเมื่อมีฉันและเธอ
ฉันมองไปรอบๆฉันและพบชีวิตที่แสนหวาน
ฉันอยู่ในความมืดมิดแต่เธอคือไฟส่องทาง
โดนใจเมื่อเธอส่องประกายในตาฉัน

Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
(Light, light, light, you’re my flashlight)
Light, light, you’re my flashlight
Light, light, light, light, light, oh
(Light light light you’re my flashlight)
You’re my flash, oh

ไม่สามารถโกหกได้ มันเป็นชีวิตที่แสนหวาน
ฉันอยู่ในความมืดมิดแต่เธอคือไฟส่องทาง
เพราะเธอทำให้ฉันผ่านความมืดมิด
เพราะเธอคือไฟส่องทาง(ไฟส่องทาง)
เธอคือไฟส่องทางฉัน(ไฟส่องทาง) เธอคือไฟส่องทางฉัน
แสง แสง แสง แสง โอ้
แสง แสง แสง เธอคือไฟส่องทาง

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes

ฉันได้รับทุกอย่างเมื่อมีฉันและเธอ
ฉันมองไปรอบๆฉันและพบชีวิตที่แสนหวาน
ฉันอยู่ในความมืดมิดแต่เธอคือไฟส่องทาง
โดนใจเมื่อเธอส่องประกายในตาฉัน
Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
(You’re my flashlight)
You’re getting me, getting me through the night
‘Cause you’re my flashlight
‘Cause you’re my flashlight
You’re my flashlight

ไม่สามารถโกหกได้ มันเป็นชีวิตที่แสนหวาน
ฉันอยู่ในความมืดมิดแต่เธอคือไฟส่องทาง
(เธอคือไฟส่องทาง)
เพราะเธอทำให้ฉันผ่านความมืดมิด
เพราะเธอคือไฟส่องทาง(ไฟส่องทาง)
เธอคือไฟส่องทางฉัน(ไฟส่องทาง) เธอคือไฟส่องทางฉัน

Ooh ooh
Ooh ooh
Ooh ooh ooh ooh ooh
Ooh oh oh

You’re my flashlight
Light, light
You’re my flashlight
Light light ye-yeah

เธอคือไฟส่องทางฉัน
แสง,แสง
เธอคือไฟส่องทางฉัน
แสง,แสง เย่

(Light light light
You’re my flashlight
Light light)
(แสง แสง แสง
เธอคือไฟส่องทางฉัน
แสง แสง)

You’re my flashlight
เธอคือไฟส่องทางฉัน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.