เนื้อเพลงพร้อมแปล:map-Maroon5

เนื้อเพลงพร้อมแปล:map-Maroon5

“Maps”

แผนที่

I miss the taste of a sweeter life
I miss the conversation
I’m searching for a song tonight
I’m changing all of the stations
ฉันคิดถึงรสชาติของชีวิตที่แสนหวาน
ฉันคิดถึงบทสนทนา
ฉันตามหาเพลงในคืนนี้
เปลี่ยนสถานีไปเรื่อยๆ
I like to think that we had it all
We drew a map to a better place
But on that road I took a fall
Oh baby why did you run away?
ฉันคิดว่าเรามีมันหมดแล้ว
เราวาดแผนที่สำหรับที่ๆดีกว่า
แต่บนถนนนั้นผมพลาดล้ม
ที่รัก ทำไมคุณจากไป
I was there for you
In your darkest times
I was there for you
In your darkest nights
ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด
ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
ในคำ่คืนที่มืดมิดที่สุด
But I wonder where were you?
When I was at my worst
Down on my knees
And you said you had my back
So I wonder where were you?
When all the roads you took came back to me
แต่ผมสงสัยว่าคุณไปอยู่ที่ไหน?
เวลาที่ผมอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด
ล้มลงไปบนเข่าผม
และคุณบอกว่าคุณจะคอยช่วยเหลือผม
เมื่อถนนที่คุณเลือกเดินสุดท้ายย้อนกลับมาหาผมหมด
So I’m following the map that leads to you
The map that leads to you
Ain’t nothing I can do
The map that leads to you
Following, following, following to you
The map that leads to you
Ain’t nothing I can do
The map that leads to you
Following, following, following
ดังนั้นผมจึงตามแผนที่ที่นำคุณไป
แผนที่ที่นำคุณไป
ไม่มีอะไรที่ผมทำได้
แผนที่ที่นำคุณไป
ติดตาม ติดตาม ติดตามคุณไป
แผนที่ที่นำคุณไป
ติดตาม ติดตาม ติดตาม

 

I hear your voice in my sleep at night
Hard to resist temptation
‘Cause something strange has come over me
And now I can’t get over you
No, I just can’t get over you

ผมได้ยินเสียงของคุณยามค่ำคืนตอนผมหลับ
ยากที่จะสะกดอารมณ์เหลือเดิน
เพราะมีบางสิ่งแปลกๆมาสู่ผม
และตอนนี้ผมก็ลืมคุณไม่ได้
ไม่ ผมลืมคุณไม่ได้

I was there for you
In your darkest times
I was there for you
In your darkest nights

ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด
ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
ในคำ่คืนที่มืดมิดที่สุด

But I wonder where were you?
When I was at my worst
Down on my knees
And you said you had my back
So I wonder where were you?
When all the roads you took came back to me

แต่ผมสงสัยว่าคุณไปอยู่ที่ไหน?
เวลาที่ผมอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด
ล้มลงไปบนเข่าผม
และคุณบอกว่าคุณจะคอยช่วยเหลือผม
เมื่อถนนที่คุณเลือกเดินสุดท้ายย้อนกลับมาหาผมหมด

So I’m following the map that leads to you
The map that leads to you
Ain’t nothing I can do
The map that leads to you
Following, following, following to you
The map that leads to you
Ain’t nothing I can do
The map that leads to you

ดังนั้นผมจึงตามแผนที่ที่นำคุณไป
แผนที่ที่นำคุณไป
ไม่มีอะไรที่ผมทำได้
แผนที่ที่นำคุณไป
ติดตาม ติดตาม ติดตามคุณไป
แผนที่ที่นำคุณไป
ติดตาม ติดตาม ติดตาม

Oh oh oh
Oh oh oh
Yeah yeah yeah
Oh oh oh

Oh, I was there for you
Oh, in your darkest time
Oh, I was there for you
Oh, in your darkest nights

โอ้ ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
โอ้ในค่ำคืนที่มืดมิด
โอ้ ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
โอ้ ในค่ำคืนที่มืดมิด

Oh, I was there for you
Oh, in your darkest time
Oh, I was there for you
Oh, in your darkest nights

โอ้ ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
โอ้ในค่ำคืนที่มืดมิด
โอ้ ผมอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ
โอ้ ในค่ำคืนที่มืดมิด

But I wonder where were you?
When I was at my worst
Down on my knees
And you said you had my back
So I wonder where were you?
When all the roads you took came back to me

แต่ผมสงสัยว่าคุณไปอยู่ที่ไหน?
เวลาที่ผมอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด
ล้มลงไปบนเข่าผม
และคุณบอกว่าคุณจะคอยช่วยเหลือผม
เมื่อถนนที่คุณเลือกเดินสุดท้ายย้อนกลับมาหาผมหมด

So I’m following the map that leads to you
The map that leads to you
Ain’t nothing I can do
The map that leads to you
Following, following, following to you
The map that leads to you
Ain’t nothing I can do
The map that leads to you
Following, following, following

ดังนั้นผมจึงตามแผนที่ที่นำคุณไป
แผนที่ที่นำคุณไป
ไม่มีอะไรที่ผมทำได้
แผนที่ที่นำคุณไป
ติดตาม ติดตาม ติดตามคุณไป
แผนที่ที่นำคุณไป
ติดตาม ติดตาม ติดตาม

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.