เนื้อเพลงพร้อมแปล-Pyramid:Charice feat. Iyaz

เนื้อเพลงพร้อมแปล-Pyramid:Charice feat. Iyaz

เพราะค่ะ เสียดายเธอลุคนี้จัง


Shawty’s love is like a pyramid
We stand together ’til the very end
There’ll never be another love for sure
Iyaz and Charice let we go

ความรักของเด็กสาวเหมือนกับปิรามิด
เราอยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้าย
และจะไม่มีรักอื่นอีกแน่นอน
ไอแอซและชาริช ไปกันเลย

Stones
Heavy like the love you’ve shown
Solid as the ground we’ve known
And I just wanna carry on

หิน
หนักแน่นดุจดั่งความรักที่เธอแสดงออกมา
แข็งแรงดั่งพื้นปฐพีเรารู้กันอยู่
และฉันแค่อยากดำเนินความสัมพันธ์ต่อไป

We took it from the bottom up
And even in a desert storm
Sturdy as a rock, we hold
Wishing every moment froze

เราสร้างมันจากไม่มีอะไรเลย
และแม้จะเป็นพายุทะเลทราย
เรายืนหยัดดุจหินผา
หวังว่าทุกช่วงเวลาจะแช่แข็งไว้

Now I just wanna let you know
Earthquakes can’t shake us
Cyclones can’t break us
Hurricanes can’t take away our love

ฉันอยากให้เธอรู้ว่า
แผ่นดินไหวก็ไม่ทำให้เราสะเทือน
พายุไซโคลนก็ทำลายเราไม่ได้
เฮอริเคนก็พรากรักเราไปไม่ได้

Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it’s heaven’s touch
Together at the top
(At the top, baby)
Like a pyramid

ปิรามิด เราสร้างขึ้นมาจากหินที่แข็งแกร่ง
รู้สึกเหมือนสัมผัสจากสวรรรค์
ด้วยกันที่ด้านบนสุด
(ที่ด้านบนสุด ที่รัก)
เหมือนกับปิรามิด

And even when the wind is blowing
We’ll never fall, just keep on going
Forever we will stay
Like a pyramid

แม้ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหน
เราก็ไม่ล้ม ขอแค่เดินต่อไป
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เหมือนดั่งปิรามิด

Like a pyramid, like a pyramid, hey
Like a pyramid, like a pyramid, hey
Like a pyramid, like a pyramid, hey
เหมือนดั่งปิรามิด เหมือนดั่งปิรามิด เฮ้
เหมือนดั่งปิรามิด เหมือนดั่งปิรามิด เฮ้
เหมือนดั่งปิรามิด เหมือนดั่งปิรามิด เฮ้

Cold, never ever when you’re close
We will never let it fold

ความเย็นไม่เคยกร้ำกรายเมื่อเธออยู่ใกล้
เราไม่ให้มันมาห่อหุ้มเรา

A story that was never told
Something like a mystery

เรื่องราวที่ไม่เคยถูกกล่าวขาน
เรื่องราวที่เหมือนกับปริศนา

And every step we took we’ve grown
Look how fast the time has flown
A journey to a place unknown
We’re going down in history

ทุกครั้งที่เราสร้างเราเติบโต
ดูสิว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร
การเดินทางไปยังที่ๆไม่รู้จัก
เราจะย้อนไปในหน้าประวัติศาสตร์

Earthquakes can’t shake us
Cyclones can’t break us
Hurricanes can’t take away our love

แผ่นดินไหวก็ไม่ทำให้เราสะเทือน
พายุไซโคลนก็ทำลายเราไม่ได้
เฮอริเคนก็พรากรักเราไปไม่ได้

Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it’s heaven’s touch
Together at the top
(At the top, baby)
Like a pyramid

ปิรามิด เราสร้างขึ้นมาจากหินที่แข็งแกร่ง
รู้สึกเหมือนสัมผัสจากสวรรรค์
ด้วยกันที่ด้านบนสุด
(ที่ด้านบนสุด ที่รัก)
เหมือนกับปิรามิด

And even when the wind is blowing
We’ll never fall, just keep it going
Forever we will stay
Like a pyramid

แม้ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหน
เราก็ไม่ล้ม ขอแค่เดินต่อไป
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เหมือนดั่งปิรามิด

Like a pyramid, girl, l’mma show you
That I love you so much, that we gonna get through
Even when it storms, I will never go
I’mma be the one to keep you safe, hey

เหมือนปิรามิด ผมจะแสดงให้คุณเห็น
ว่าผมรักคุณแค่ไหน เราจะผ่านพ้นไปได้
ไม่ว่าจะเป็นพายุ ผมจะไม่ถูกพัดไป
ผมจะเป็นค้นที่ปกป้องคุณเอง เฮ้

Four walls and love, packin’ more than enough
Holding on to one another, be the cover when it’s rough
Mother nature or disaster
Won’t stop our happy ever after

ผนังสี่ด้านและความรัก บรรจุอยู่ในนั้นมากเกินพอ
ดูแลกันไว้ ปกป้องยามที่ยากลำบาก
พระแม่แห่งธรรมชาติหรือภัยพิบัติ
ไม่อาจจะหยุดความสุขนี้ไว้

Pyramid, keep it going
(Like a pyramid, like a pyramid)

Whoa

(Like a pyramid, like a pyramid)

Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it’s heaven’s touch
Together at the top
(At the top, baby)
Like a pyramid

ปิรามิด ทำมันต่อไป
(เหมือนกับปิรามิด เหมือนปิรามิด)

โว้

(เหมือนปิรามิด เหมือนปิรามิด)

ปิรามิด เราสร้างขึ้นมาจากหินที่แข็งแกร่ง
รู้สึกเหมือนสัมผัสจากสวรรรค์
ด้วยกันที่ด้านบนสุด
(ที่ด้านบนสุด ที่รัก)
เหมือนกับปิรามิด

And even when the wind is blowing
We’ll never fall, just keep on going
Forever we will stay
Like a pyramid

แม้ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหน
เราก็ไม่ล้ม ขอแค่เดินต่อไป
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เหมือนดั่งปิรามิด

We built this on a solid rock
It feels just like it’s heaven’s touch
Together at the top
(At the top, baby, at the top)
Like a pyramid

เราสร้างขึ้นมาจากหินที่แข็งแกร่ง
รู้สึกเหมือนสัมผัสจากสวรรรค์
ด้วยกันที่ด้านบนสุด
(ที่ด้านบนสุด ที่รัก.ที่ด้านบนสุด)
เหมือนกับปิรามิด

And even when the wind is blowing
We’ll never fall, just keep it going
Forever we will stay
Like a pyramid

แม้ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหน
เราก็ไม่ล้ม ขอแค่เดินต่อไป
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เหมือนดั่งปิรามิด

Like a pyramid, like a pyramid, hey
Like a pyramid, like a pyramid, hey
Like a pyramid, like a pyramid, hey

เหมือนปิรามิด เหมือนปิรามิด เฮ้
เหมือนปิรามิด เหมือนปิรามิด เฮ้
เหมือนปิรามิด เหมือนปิรามิด เฮ้

Read more: Charice – Pyramid Lyrics | MetroLyrics

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.