เนื้อเพลงพร้อมแปล Spectrum-Zedd

เนื้อเพลงพร้อมแปล Spectrum-Zedd

“Spectrum”

Breathing you in when I want you out

Finding our truth in a hope of doubt
Lying inside our quiet drama
หายใจเข้าเป็นเธอ ยามที่ฉันอยากให้เธอออกไป
ตามหาความจริงในความกังขาในความหวัง
นอนลงภายในสงครามเย็นระหว่างเราWearing your heart like a stolen dream
Opening skies with your broken keys
No one can blind us any longer

สวมหัวใจคุณอย่าความฝันที่ถูกขโมย
ฟ้าเปิดด้วยกุญแจพังๆของเธอ
ไม่มีใครสามารถตบตาเราอีกต่อไปWe’ll run where lights won’t chase us
Hide where love can save us
I will never let you go

เราจะวิ่งไปยังที่ๆแสงไม่ส่อง
ซ่อนตัวที่ๆความรักสามารถช่วยเราได้
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปWe’ll run where lights won’t chase us
Hide where love can save us
I will never let you go

เราจะวิ่งไปยังที่ๆแสงไม่ส่องมาถึงตัวเรา
ซ่อนตัวที่ๆความรักสามารถช่วยเราได้
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปBreathing you in when I want you out
Finding our truth in a hope of doubt
Lying inside our quiet drama

หายใจเข้าเป็นเธอ ยามที่ฉันอยากให้เธอออกไป
ตามหาความจริงในความกังขาในความหวัง
นอนลงภายในสงครามเย็นระหว่างเรา

Breathing you in when I want you out
Finding our truth in a hope of doubt
Lying inside our quiet drama

หายใจเข้าเป็นเธอ ยามที่ฉันอยากให้เธอออกไป
ตามหาความจริงในความกังขาในความหวัง
นอนลงภายในสงครามเย็นระหว่างเราWearing your heart like a stolen dream
Opening skies with your broken keys
No one can blind us any longer

สวมหัวใจคุณอย่าความฝันที่ถูกขโมย
ฟ้าเปิดด้วยกุญแจพังๆของเธอ
ไม่มีใครสามารถตบตาเราอีกต่อไปWe’ll run where lights won’t chase us
Hide where love can save us
I will never let you go

เราจะวิ่งไปยังที่ๆแสงไม่ส่องมาถึงตัวเรา
ซ่อนตัวที่ๆความรักสามารถช่วยเราได้
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไป
We’ll run where lights won’t chase us
Hide where love can save us
I will never let you go
เราจะวิ่งไปยังที่ๆแสงไม่ส่องมาถึงตัวเรา
ซ่อนตัวที่ๆความรักสามารถช่วยเราได้
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปWe’ll run where lights won’t chase us
Hide where love can save us
I will never let you go

เราจะวิ่งไปยังที่ๆแสงไม่ส่องมาถึงตัวเรา
ซ่อนตัวที่ๆความรักสามารถช่วยเราได้
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปBreathing you in when I want you out
Finding our truth in a hope of doubt
Lying inside our quiet drama

หายใจเข้าเป็นเธอ ยามที่ฉันอยากให้เธอออกไป
ตามหาความจริงในความกังขาในความหวัง
นอนลงภายในสงครามเย็นระหว่างเรา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.