เนื้อเพลงพร้อมแปล Titanium-David guetta feat. Sia

เนื้อเพลงพร้อมแปล Titanium-David guetta feat. Sia

เพลงแกร่งค่ะ ชอบ

“Titanium”
(feat. Sia)

[Sia:]
You shout it out,
But I can’t hear a word you say
I’m talking loud, not saying much
I’m criticized but all your bullets ricochet
You shoot me down, but I get up
เธอตะโกนออกมา
แต่ฉันไม่ได้ยินที่เธอพูด
ฉันพูดเสียงดัง ไม่ได้พูดอะไรมาก
ฉันถูกวิจารณ์ต่างๆนานา แต่กระสุนมันพุ่งกลับไปหาเธอ
เธอยิงฉันล้ม แต่ฉันลุกขึ้นมาได้

[Chorus – Sia:]
I’m bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won’t fall
I am titanium
You shoot me down but I won’t fall
I am titanium

ฉันนั้นต้านกระสุน ไม่มีอะไรจะเสีย
ยิงออกไป ยิงออกไป
สะท้อนกลับไป เธอโดนกระสุนที่เธอยิงเอง
ยิงออกไป ยิงออกไป
เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม
เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม

[Sia:]
Cut me down
But it’s you who’ll have further to fall
Ghost town and haunted love
Raise your voice, sticks and stones may break my bones
I’m talking loud not saying much

ทำร้ายฉันสิ
แต่มันเป็นเธอนั่นแหละที่จะล้มลง
เมืองผีสิงและรักที่หลอกหลอน
เร่งเสียงเธอขึ้นอีก กิ่งไม้และหินอาจจะทำร้ายกระดูกฉันได้นะ
ฉันพูดเสียงดัง ไม่ได้พูดอะไรมาก

[Chorus – Sia:]
I’m bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won’t fall
I am titanium
You shoot me down but I won’t fall
I am titanium
I am titanium
I am titanium

ฉันนั้นต้านกระสุน ไม่มีอะไรจะเสีย
ยิงออกไป ยิงออกไป
สะท้อนกลับไป เธอโดนกระสุนที่เธอยิงเอง
ยิงออกไป ยิงออกไป
เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม
เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม

[Bridge – Sia:]
Stone-heart, machine gun
Firing at the ones who run
Stone heart loves bulletproof glass

ใจหิน ปืนกล
ยิ่งไปที่คนที่กำลังหนี
ความรักที่ใจแกร่งดั่งหินผาจะเป็นกระจกกันกระสุน

You shoot me down but I won’t fall
I am titanium
You shoot me down but I won’t fall
I am titanium
You shoot me down but I won’t fall
I am titanium
You shoot me down but I won’t fall
I am titanium
I am titanium

เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม
เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม
เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม
เธอยิงฉันล้มแต่ฉันไม่เป็นไร
ฉันเป็นไทเทเนียม
ฉันเป็นไทเทเนียม

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.