เนื้อเพลงพร้อมแปล:Your affection:Persona4

เนื้อเพลงพร้อมแปล:Your affection:Persona4

น่ารักปนเศร้า


Withered flowers forget
What they wept for day after day
Withered flowers must blossom
In the stream of tears
They still think of the cause

ดอกไม้แห้งเหี่ยวลืมไปว่ามันร่ำไห้วันแล้ววันเล่า
ดอกไม้แห้งเหี่ยวต้องบานท่ามกลางสายนำ้ตา
พวกมันคิดถึงสาเหตุ

Turning misery into meaningfulness
Changing day after day
Turning misery into meaningfulness
Changing day after day

เปลี่ยนความสมเพชให้เป็นความหมาย
เปลี่ยนไปวันแล้ววันเล่า
เปลี่ยนความสมเพชให้เป็นความหมาย
เปลี่ยนไปวันแล้ววันเล่า

Your affection Your affection Taking pride from fear
Past will tell you when to make yourself a hero
Your affection Your affection Your affection
Past will tell you when to make yourself a hero

ความรักของคุณ ความรักของคุณ นำความภูมิใจจากความกลัว
อดีตจะบอกคุณว่าเมื่อไรคุณถึงจะทำตัวเป็นวีรบุรุษ
ความรักของคุณ ความรักของคุณ ความรักของคุณ

Withered flowers forget
What they wept for day after day
Withered flowers must blossom
In the stream of tears
They still think of the cause

ดอกไม้แห้งเหี่ยวลืมไปว่ามันร่ำไห้วันแล้ววันเล่า
ดอกไม้แห้งเหี่ยวต้องบานท่ามกลางสายนำ้ตา
พวกมันคิดถึงสาเหตุ

Turning misery into meaningfulness
Changing day after day
Turning misery into meaningfulness
Changing day after day

เปลี่ยนความสมเพชให้เป็นความหมาย
เปลี่ยนไปวันแล้ววันเล่า
เปลี่ยนความสมเพชให้เป็นความหมาย
เปลี่ยนไปวันแล้ววันเล่า

Your affection, Your affection, Taking pride from fear
Past will tell you when to make yourself a hero
Your affection, Your affection, Your affection
Past will tell you when to make yourself a hero

ความรักของคุณ ความรักของคุณ นำความภูมิใจจากความกลัว
อดีตจะบอกคุณว่าเมื่อไรคุณถึงจะทำตัวเป็นวีรบุรุษ
ความรักของคุณ ความรักของคุณ ความรักของคุณ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.