course banner-32

my-tree-real1-1024x661

หลักสูตรตามสถาบันทั่วไปไม่ได้เน้นสอนพื้นฐานการออกแบบ ส่วนใหญ่มีแต่สอนใช้โปรแกรม  ซึ่งโปรแกรมสามารถเรียนรู้ง่ายกว่า
แต่คอร์สของเรา ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะและพื้นฐานการออกแบบอย่างมืออาชีพ โดยกราฟิกดีไซเนอร์มืออาชีพจริงๆ
การเรียนการสอน เป็นแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ทำให้ครูดูแลได้ทั่วถึง และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความชอบ
และความถนัดของผู้เรียนเพื่อดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาอย่างแท้จริง สำหรับหมวดกราฟิก ดูแลโดยพี่เต้ย

course banner-33

คอร์สตัวต่อตัว ‘Basic illustration’ 

“ทุกคนสามารถวาดรูปได้ หากมีใจรักและได้รับการฝึกสอนอย่างเหมาะสม”

คอร์สวาดรูปเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจการวาดรูปเพื่องานอดิเรก และไม่มีพื้นฐานการวาดรูปเลย
แต่อยากวาดรูปได้ โดยคอร์สนี้จะเน้นสอนการวาดด้วยมือ เริ่มตั้งแต่ฝึกการตวัดข้อมือ การวาดเส้น รูปทรง
สอนเน้นการหาเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเริ่มจากการวาดเส้นอย่างง่าย จากสิ่งของไปจนถึงวาดคน
ให้เป็นการ์ตูนการตัดเส้นด้วยหมึก และการลงสีอย่างง่ายๆ ด้วยสีไม้ หรือสีน้ำ
สอนเสริมในเรื่องของแนวคิดในการวาดรูปอย่างมีความสุขเพื่อการผ่อนคลาย

ระดับ : พื้นฐาน
อายุผู้เรียนที่เหมาะสม 10 ปีขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ :
สมุดสเกต ดินสอ ปากกาตัดเส้น สีน้ำ หรือสีไม้
เวลาเรียน : 5 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง

เนื้อหาเบื้องต้น :
ครั้งที่ 1 การวาดเส้นสเกตด้วยมือ
ครั้งที่ 2 การตัดเส้นด้วยหมึก
ครั้งที่ 3 การออกแบบลายเส้นของตัวเอง
ครั้งที่ 4 การลงสี
ครั้งที่ 5 การลงสี
*เนื้อหาอาจปรับตามพื้นฐานและพัฒนาการของผู้เรียน
[hr]

course banner-35

คอร์สตัวต่อตัว ‘Graphic illustration’

“แสดงตัวตนแบบที่เป็นใส่ความรักเข้าไปในงาน แล้วส่งไปถึงผู้อื่น นำไปสู่การทำงานศิลปะอย่างมีความสุข”


สำหรับผู้ที่อยากวาดรูปและลงสีด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่องานอดิเรก หรือใช้วาดเป็นของขวัญให้ครอบครัวและเพื่อนๆ วาดไอเดีย
และ Mind Map เพื่อวางแผนในชีวิตประจำวันให้เข้าใจง่าย ผู้เรียนจะมีพื้นฐานการวาดรูปหรือไม่มีก็ได้
โดยจะสอนเริ่มต้นจากพื้นฐานของผู้เรียน ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับความชอบและความถนัด
สามารถเลือกได้ว่าอยากวาดรูปด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์มากกว่า สำหรับการวาดด้วยมือจะสอนแนวคิดในการวาดอย่างมีสไตล์เฉพาะตัว
ต่อยอดถึงการวาดและลงสีในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator (แนะนำเวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป)

ระดับ : กลาง

อายุผู้เรียนที่เหมาะสม : 15 ปีขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : Notebook (PC,Mac) เม้าส์ปากกา สมุดสเกต ดินสอ ปากกาตัดเส้น ตัวอย่างงานที่ชอบ
เวลาเรียน : 5 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง

เนื้อหาเบื้องต้น :
ครั้งที่ 1 พื้นฐานการวาดรูปด้วยมือ
ครั้งที่ 2 การวาดเส้น การตัดเส้น แสงเงา การใช้สี
ครั้งที่ 3
 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 4 
การวาดรูปและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 5 
การจัดวางรูปและพื้นหลังให้สวยงาม
*เนื้อหาอาจปรับตามพื้นฐานและพัฒนาการของผู้เรียน
[hr]

course banner-38คอร์สตัวต่อตัว ‘Professional Graphic Design’

“ความสุขที่สุดในการทำงาน คือการเห็นงานที่เราทำด้วยความรักมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น”

สำหรับผู้ที่ต้องการนำการวาดรูปไปใช้เป็นอาชีพ เพื่อทำสื่อต่างๆ เป็นอาชีพเสริม
หารายได้ระหว่างเรียนหรือทำงาน หรืออยากสร้างสรรค์งานเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
ประโยชน์ของการเรียนออกแบบกราฟิคนั้นนอกจากจะหางานได้ง่ายในยุคดิจิตอลแล้ว
ยังส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ช่วยให้เราแก้ปัญหาและรับมือกับเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

โดยคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่วาดรูปด้วยมือ (แล้วแต่พื้นฐานผู้เรียน) หลักการออกแบบ
และโปรแกรมสำหรับผลิตงานออกแบบ (Illustrator CS6, Photoshop CS6)

คอร์สนี้จะเน้นสอนแบบเข้มข้นเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และปรับการเรียนส่วนต่างๆ ตามพื้นฐานของผู้เรียน
เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างโดยจะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนทั้งการวาดมือและการใช้โปรแกรมควบคู่กันไป
การเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่นตามความถนัด และความชอบเฉพาะบุคคล เนื่องจากการออกแบบกราฟิกมีหลายสายงาน
เช่น packaging design, logo design, environmental design, character design, costume design, advertising design, layout design
หากมีความชอบเฉพาะทางก็สามารถเน้นการเรียนเฉพาะสายนั้นๆ ได้ และสามารถเรียนเพิ่มเติมในส่วนอื่นได้ถ้าต้องการ (เพิ่มเวลาเรียนเฉพาะบุคคล)

*หากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานมาเลยอาจจะใช้เวลานานในการปรับพื้น ควรลงเรียนในคอร์ส basic illustration ก่อน

ระดับ : กลาง-สูง
อายุผู้เรียนที่เหมาะสม
: 18 ปีขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : Notebook (PC,Mac) เม้าส์ปากกา สมุดสเกต ดินสอ ปากกาตัดเส้น ตัวอย่างงานที่ชอบ
คอร์สที่ควรลงก่อน : basic illustration
เวลาเรียน : 6 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง

เนื้อหาเบื้องต้น :
ครั้งที่ 1
การวาดเส้น การตัดเส้น แสงเงา การใช้สี
ครั้งที่ 2
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 3
การวาดรูปและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 4
หลักการออกแบบ การจัดวางรูปและพื้นหลังให้สวยงาม
ครั้งที่ 5
รู้จักการออกแบบในสาขาต่างๆ และเลือกทำงานในสาขาที่ชอบ (หรือสาขาเฉพาะทางที่เลือกไว้ก่อนเรียน)
ครั้งที่ 6
เทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ
*เนื้อหาอาจปรับตามพื้นฐานและพัฒนาการของผู้เรียน

1 day course

course banner-27การสอนสร้าง personal brand เพื่อไปต่อยอดทำสินค้าของตัวเองหรือ brand ตัวเอง
หรือบริการต่างๆทำให้มีผู้มาซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพราะมีความเชื่อถือใน brand
เนื้อหาดังต่อไปนี้
-branding คืออะไร ทำไมต้องสร้าง
-corporate identity
-logo
-เครื่องเขียน
-ภาพลักษณ์ใน social network
-การเลือกสีที่เหมาะสมกับ brand
-การต่อยอด brand

ชี้แจงเพิ่มเติม(ต้องอ่านนะคะ)

  • สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์หรือลืมสามารถใช้ของพี่เต้ยได้ทุกอย่างค่ะ มาแต่ตัวได้ ยกเว้นสมุดที่จะให้ตอนแรกที่มาเรียน
  • พี่เต้ย น้องลงเรียนได้ 10.00-14.00,14.00-18.00 ในวันที่กำหนด น้องเลือกเฉพาะวันเริ่มเรียนค่ะ
  • คิดค่าธรรมเนียมในการเรียนเป็นครั้ง ราคาสอบถามมาค่ะ
  • ทุกคอร์สเนื้อหาปรับปรุงได้ตามสิ่งที่อยากรู้
  • สอนนอกสถานที่ในบริเวณรถไฟฟ้าสายแบริ่ง ที่มีร้านกาแฟเท่านั้นค่ะ นอกนั้นไม่รับสอนนอกสถานที่และที่บ้านค่ะ
  • น้องสามารถติดต่อมาเรียนคอร์สตัวต่อตัวได้ทุกคอร์ส โดยลงวันที่ว่าง สามารถชวนเพื่อนมาเรียนได้ สูงสุดคือ เรียน 3 คนพร้อมกัน มีส่วนลดให้ค่ะ  ทั้งนี้การที่จำนวนคนมาก การที่จะโฟกัสพัฒนาน้องเป็นรายบุคคลจะน้อยลง

ตารางสอนพี่เต้ย

สมัครเรียนพี่เต้ย

กำลังโหลด…