เนื้อเพลงพร้อมแปล: Photograph | Ed Sheeran

Loving can hurt, loving can hurt sometimes
But it’s the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive
We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time’s forever frozen still
So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer ’til our eyes meet
You won’t ever be alone, wait for me to come home
Loving can heal, loving can mend your soul
And it’s the only thing that I know, know
I swear it will get easier,
Remember that with every piece of you
Hm, and it’s the only thing we take with us when we die
Hm, we keep this love in this photograph

We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Our hearts were never broken
Times forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket
Of your ripped jeans
Holdin’ me closer
‘Til our eyes meet
You won’t ever be alone

And if you hurt me
That’s OK, baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won’t ever let you go

ความรักนั้นเจ็บปวด ความรักนั้นเจ็บปวดเป็นบางครั้ง
แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้
เมื่อถึงเวลาลำบาก คุณรู้มันถึงเวลาลำบากบางครั้ง
มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่
เราเก็บความรักนี้ไว้ในรูปถ่าย
เราสร้างความทรงจำเหล่านี้เพื่อตัวเรา
ที่ซึ่งตาเราไม่มีวันปิด
หัวใจไม่มีวันอกหัก
เวลาถูกแช่แข็งเอาไว้
ดังนั้นคุณสามารถเก็บผม
เก็บไว้ในกระเป๋ายีนส์ของคุณ
ถือผมไว้ใกล้ๆจนเราสบตากัน
คุณจะไม่มีวันอยู่โดดเดี่ยว รอผมกลับบ้าน
ความรักสามารถเยียวยาได้ ความรักสามารถซ่อมจิตใจคุณได้
และมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้,รู้
ผมสัญญาว่ามันจะง่ายขึ้น
จำไว้กับทุกๆชิ้นของคุณ
ฮืม,มันจะเป็นสิ่งเดียวที่เรานำไปกับเราเมื่อเราจากไป
ฮืม เราเก็บความรักนี้ไว้ในรูปถ่าย
เราสร้างความทรงจำเหล่านี้เพื่อตัวเรา
ที่ซึ่งตาเราไม่มีวันปิด
หัวใจไม่มีวันอกหัก
เวลาถูกแช่แข็งเอาไว้
ดังนั้นคุณสามารถเก็บผม
เก็บไว้ในกระเป๋ายีนส์ของคุณ
ถือผมไว้ใกล้ๆจนเราสบตากัน
คุณจะไม่มีวันอยู่โดดเดี่ยว รอผมกลับบ้าน
และถ้าคุณทำผมเจ็บ
มันก็โอเคนะที่รัก แค่คำพูดเท่านั้นแหละที่ไหลออกมา
ภายในภาพนี้คุณยังกอดผมอยู่
และผมจะไม่ให้คุณไป
รอผมกลับบ้าน

คุณสามารถใส่ผมในสร้อยคอตอนคุณอายุ 16
ใกล้กับตรงที่ใจเต้ย
ทีๆผมควรอยู่
เก็บมันไว้ให้ลึกภายในจิตวิญญาณคุณ
และถ้าคุณทำผมเจ็บ
มันก็โอเคนะที่รัก แค่คำพูดเท่านั้นแหละที่ไหลออกมา
ภายในภาพนี้คุณยังกอดผมอยู่
และผมจะไม่ให้คุณไป
เมื่อผมไม่อยู่
ผมจะจดจำว่าคุณจูบผมยังไง
ภายใต้เสาไฟ ถนนเลจ 6
ได้ยินเสียงคุณกระซิบผ่านโทรศัพท์
รอผมกลับบ้าน