เนื้อเพลงพร้อมแปล:Cheap Thrill by Sia

Come on, come on, turn the radio on
It’s Friday night and I won’t be long
Gotta do my hair, I put my make up on
It’s Friday night and I won’t be long

มาสิ มาสิ เปิดวิทยุด้วยนี่มันวันศุกร์แล้วนะ
และฉันเตรียมตัวอีกไม่นาน
ต้องทำผม แต่งหน้า
เตรียมตัวอีกไม่นานหรอก

Til I hit the dance floor
Hit the dance floor
I got all I need
No I ain’t got cash
No I ain’t got cash
But I got you baby

จนกว่าฉันจะถึงฟลอร์เต้นรำ
ลงไปบนฟลอร์เต้นรำ
ฉันได้ทุกอย่างที่ต้องการ
ไม่หรอกฉันไม่มีเงิน
ไม่หรอกฉันไม่มีเงิน
แต่ฉันมีเธอนะที่รัก

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
(I love cheap thrills)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
(I love cheap thrills)
But I don’t need no money
As long as I can feel the beat
I don’t need no money
As long as I keep dancing

ที่รักฉันไม่ต้องการเงินที่จะสนุกวันนี้
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
แต่ว่าฉันไม่มีเงินหรอกนะ
แค่ฉันได้รู้สึกถึงจังหวะ
ฉันไม่ต้องการเงิน
ตราบเท่าที่ฉันยังเต้นอยู่

Come on, come on, turn the radio on
It’s Saturday and I won’t be long
Gotta paint my nails, put my high heels on
It’s Saturday and I won’t be long

มาสิ มาสิ เปิดวิทยุด้วยนี่มันวันศุกร์แล้วนะ
และฉันเตรียมตัวอีกไม่นาน
ต้องทำผม แต่งหน้า
เตรียมตัวอีกไม่นานหรอก
Til I hit the dance floor
Hit the dance floor
I got all I need
No I ain’t got cash
No I ain’t got cash
But I got you baby

จนกว่าฉันจะถึงฟลอร์เต้นรำ
ลงไปบนฟลอร์เต้นรำ
ฉันได้ทุกอย่างที่ต้องการ
ไม่หรอกฉันไม่มีเงิน
ไม่หรอกฉันไม่มีเงิน
แต่ฉันมีเธอนะที่รัก

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
(I love cheap thrills)
ที่รักฉันไม่ต้องการเงินที่จะสนุกวันนี้
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
(I love cheap thrills)
ที่รักฉันไม่ต้องการเงินที่จะสนุกวันนี้
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
But I don’t need no money
As long as I can feel the beat
I don’t need no money
As long as I keep dancing

แต่ว่าฉันไม่ต้องการเงินหรอกนะ
แค่ฉันได้รู้สึกถึงจังหวะ
ฉันไม่ต้องการเงิน
ตราบเท่าที่ฉันยังเต้นอยู่

(I love cheap thrills)
(I love cheap thrills)
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
I don’t need no money
As long as I can feel the beat
I don’t need no money
As long as I keep dancing
Oh, oh

แต่ว่าฉันไม่ต้องการเงินหรอกนะ
แค่ฉันได้รู้สึกถึงจังหวะ
ฉันไม่ต้องการเงิน
ตราบเท่าที่ฉันยังเต้นอยู่
โอ้ โอ

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
(I love cheap thrills)
ที่รักฉันไม่ต้องการเงินที่จะสนุกวันนี้
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
(I love cheap thrills)
ที่รักฉันไม่ต้องการเงินที่จะสนุกวันนี้
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
But I don’t need no money
As long as I can feel the beat
I don’t need no money

As long as I keep dancing
แต่ว่าฉันไม่ต้องการเงินหรอกนะ
แค่ฉันได้รู้สึกถึงจังหวะ
ฉันไม่ต้องการเงิน
ตราบเท่าที่ฉันยังเต้นอยู่

La, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills)
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
La, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills)
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
La, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills)
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)
La, la, la, la, la
(I love cheap thrills)
(ฉันชอบความเร้าใจที่แสนถูก)