เนื้อเพลงพร้อมแปล How far I’ll go | Moana disney animation

I’ve been standing at the edge of the water
Long as I can remember
Never really knowing why
I wish I could be the perfect daughter
But I come back to the water
No matter how hard I try

ฉันยืนอยู่ริมน้ำ
นานเท่าที่จำได้
ไม่รู้ว่าทำไม
ฉันอยากเป็นลูกสาวที่ดี
แต่สุดท้ายก็กลับมาที่สายน้ำ
ไม่ว่าจะพยายามเท่าใด

Every turn I take
Every trail I track
Every path I make
Every road leads back to the place I know
Where I cannot go
Where I long to be

ทุกๆการกระทำที่ทำ
ทุกๆทางที่เดิน
ทุกๆเส้นทางที่กรุยไว้
ล้วนนำไปสู่ที่ๆฉันรู้จัก
ที่ๆฉันไม่สามารถไป
ที่ๆฉันเป็นส่วนหนึ่งมานาน

See the light where the sky meets the sea
It calls me
No one knows how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know
If I go there’s just no telling how far I’ll go

เห็นแสงนั้นที่ๆท้องฟ้าพบทะเล
มันเรียกฉัน
ไม่รู้ว่ามันจะไกลสักเท่าใด
ถ้าลมในเรือใบของทะเลอยู่ด้านหลังฉัน
วันหนึ่งฉันจะรู้
ถ้าฉันไปที่นั่นแค่ไม่รู้ว่าไปไกลเท่าใด

I know everybody on this island
Seems so happy on this island
Everything is by design
I know everybody on this island
Has a role on this island
So maybe I can roll with mine

ฉันรู้ว่าทุกคนบนเกาะนี้
ต่างมีความสุขบนเกาะนี้
ทุกๆอย่างเกิดจากการออกแบบ
ฉันรู้ว่าทุกคนบนเกาะนี้
มีบทบาทบนเกาะ
ดังนั้นฉันอาจจะสามารถไปกับบทบาทตัวเอง

I can lead with pride
I can make us strong
I’ll be satisfied if I play along
But the voice inside sings a different song
What is wrong with me

ฉันสามารถนำด้วยความภูมิใจ
ฉันสามารถทำให้เราเข้มแข็ง
ฉันจะพึงพอใจถ้าเล่นไปตามเกม
แต่เสียงข้างในนี้ร้องอีกเพลง
มันช่างผิดแปลกอะไรกับฉัน

See the light as it shines on the sea
It’s blinding
But no one knows how deep it goes
And it seems like it’s calling out to me
So come find me
And let me know
What’s beyond that line
Will I cross that line

เห็นแสงนั้นที่ส่องสว่างบนท้องทะเล
มันมองไม่เห็น
แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันลงไปลึกเท่าไร
และดูเหมือนมันกำลังเรียกฉันอยู่
ดังนั้นมาตามหาฉัน
และทำให้ฉันรู้
อะไรที่อยู่เลยเส้นนั้นไป
ฉันจะผ่านเส้นนั้นไปได้ไหม

See the light where the sky meets the sea
It calls me
And no one knows how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know
How far I’ll go

เห็นแสงที่ท้องฟ้าพบกับทะเล
มันเรียกฉัน
และไม่มีใครรู้ว่ามันไกลเพียงใด
ถ้าลมของใบเรือบนทะเลอยู่ด้านหลังฉัน
วันหนึ่งฉันจะรู้
ว่าฉันไปไกลแค่ไหน