Substack subscribe | Put your e-mail inside box

wedding presentation service

รับทำพรีเซนต์และกราฟิคงานแต่ง

การนำศิลปะที่ออกแบบพิเศษเข้ามาใช้ในงานแต่งงานของคุณ

1. **สั่งทำผลงานพิเศษ:** ทำงานร่วมกับศิลปินเพื่อสร้างผลงานศิลปะที่กำหนดเองซึ่งมีคุณและคู่ครองของคุณ โดยอาจเป็น:
   * ภาพประกอบสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงเรื่องราวความรักและธีมงานแต่งงานของคุณในสไตล์ปกนิยายโรแมนติก
   * ภาพวาดเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ของคุณ เช่น ช่วงเวลาที่คุณขอแต่งงาน 
   * ภาพเหมือนของคู่บ่าวสาวในโทนสีหวานแหววที่เข้ากับธีมงาน
   * ราคา: เริ่มต้นที่ 5,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของผลงาน

2. **สไลด์อุทิศ:** รวมสไลด์เกี่ยวกับการสั่งทำงานพิเศษนี้:
   * **ชื่อ:** ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์เพื่อวันพิเศษของเรา
   * **ภาพ:** แสดงผลงานศิลปะอย่างโดดเด่น
   * **เนื้อหา:**
     * อธิบายความหมายเบื้องหลังผลงานและความเชื่อมโยงกับงานแต่งงานของคุณ
     * ชี้ให้เห็นว่าจะมีการผสมผสานองค์ประกอบจากผลงานเข้าไปในงานได้อย่างไร เช่น การ์ดเชิญ ของชำร่วย เป็นต้น
   * ราคา: รวมอยู่ในค่าออกแบบสไลด์ ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ที่ 3,000 - 5,000 บาทต่องาน

3. **การผสมผสานอย่างประณีต:** ใช้องค์ประกอบการออกแบบจากศิลปะที่สั่งทำตลอดการนำเสนอ เช่น:
   * สีพื้นหลัง ข้อความ และส่วนเน้นจากคู่สีในภาพประกอบ
   * ลายขอบหรือลายน้ำที่ได้แรงบันดาลใจจากผลงาน
   * พื้นหลังลายกราฟิกที่เข้ากับสไตล์งาน
   * องค์ประกอบตกแต่งสอดคล้องกับธีมปกนิยายรัก
   * ราคา: ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน เริ่มต้นที่ 1,000 - 2,000 บาท

**เพิ่มเติม**

* **การ์ดเชิญงานแต่งงาน:** ทำงานร่วมกับศิลปินเพื่อออกแบบการ์ดเชิญเฉพาะบุคคลที่มีภาพประกอบแนวโรแมนติก
   * ราคา: 3,000 - 10,000 บาท สำหรับการออกแบบ (ไม่รวมค่าพิมพ์)

* **ของชำร่วยงานแต่ง:** สร้างของชำร่วยที่มีองค์ประกอบศิลปะจากภาพวาดเฉพาะของคุณ เช่น แม่เหล็กติดตู้เย็น พิมพ์ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ
   * ราคา: 
      - แม่เหล็กติดตู้เย็น: 50 - 100 บาท/ชิ้น
      - ผ้าเช็ดหน้าพิมพ์ลาย: 100 - 200 บาท/ผืน
      - โปสการ์ดพิมพ์ภาพวาด: 20 - 50 บาท/ใบ

* **ภาพวาดสดที่งานแต่ง:** ถ้างบประมาณเอื้ออำนวย พิจารณาให้ศิลปินวาดภาพพิธีหรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างงานเพื่อเป็นที่ระลึก
   * ราคา: เริ่มต้นที่ 10,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับชั่วโมงในการวาด และขนาดของภาพ

**Incorporating Custom-Designed Art into Your Wedding**

1. **Commissioning a Special Piece:** Work with an artist to create a personalized artwork featuring you and your partner. This could be:
   * A symbolic illustration reflecting your love story and wedding theme in a romantic novel cover style
   * A painting of a significant moment in your relationship, such as your proposal
   * A portrait of the bride and groom in sweet, theme-matching colors
   * Price: Starting at $150 - $600 USD, depending on the size and complexity of the piece

2. **Dedicated Slide:** Include a slide about this special commission:
   * **Title:** Unique Art for Our Special Day
   * **Image:** Prominently display the artwork
   * **Content:**
     * Explain the meaning behind the piece and how it ties into your wedding
     * Highlight how elements from the artwork will be incorporated into the event, such as invitations, favors, etc.
   * Price: Included in the slide design fee, which typically ranges from $90 - $150 USD per project

3. **Subtle Integration:** Use design elements from the commissioned art throughout the presentation, such as:
   * Background colors, text, and accents from the color palette in the illustration
   * Border patterns or watermarks inspired by the artwork
   * Graphic backgrounds that match the style of the event
   * Decorative elements consistent with the romantic novel cover theme
   * Price: Depends on complexity, starting at $30 - $60 USD

**Additional Options**

* **Wedding Invitations:** Collaborate with the artist to design personalized invitations featuring romantic illustrations
   * Price: $90 - $300 USD for the design (excluding printing costs)

* **Wedding Favors:** Create favors incorporating art elements from your custom painting, such as refrigerator magnets, printed handkerchiefs, etc.
   * Prices:
      - Refrigerator magnets: $1.50 - $3 USD each
      - Printed handkerchiefs: $3 - $6 USD each
      - Postcards with printed artwork: $0.60 - $1.50 USD each

* **Live Painting at the Wedding:** If your budget allows, consider having the artist paint the ceremony or significant moments during the event as a memento
   * Price: Starting at $300 - $900 USD, depending on the hours of painting and size of the piece

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Why Every Artist Needs a Website: Tips for Creating a Professional Portfolio

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Cloud

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup