Substack subscribe | Put your e-mail inside box

The Fallen Doll: Journey of the Mind book

หนังสือ "ตุ๊กตาล้มลุก: การเดินทางของจิตใจ" เล่มที่ 2 จะพาคุณสู่ความหลังที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งและมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูจิตใจ โดยการติดตามเส้นทางแห่งชีวิตในระยะเวลา 16 ปี ผู้เขียนได้มีการสืบค้นและสรุปประสบการณ์ที่อุดมไปด้วยความมีค่า และสะท้อนให้เห็นความท้าทายและชัยชนะของจิตวิญญาณเหนือความทุกข์ยากทางจิตใจ

https://meisanmui.gumroad.com/l/svrrl
https://www.ookbee.com/shop/book/02865ffd-d914-4d49-85f9-7888c4257e24/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88

เล่มแรกถูกปลดปล่อยออกมาในฐานะเอกสารคุณค่าที่บันทึกเรื่องราวแห่งจุดเริ่มต้นนี้ เล่มที่ 2 พร้อมนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับความเข้าใจปัจจุบันโดยไม่สูญเสียความสำคัญของความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับโรคทางจิตเวชและการรับมือกับการเยียวยาที่ไม่รู้จบ

ผู้อ่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังใหม่หรือคนที่ติดตามมาตลอด ที่มองหาแรงบันดาลใจ และเส้นทางฝ่าฟันความท้าทายด้านจิตใจ จะพบว่าเล่มที่ 2 เป็นตำราแห่งวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ส่งมอบประสบการณ์จริงที่มอบภาพแห่งอนาคตที่สว่างไสวและเป็นไปได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตวิญญาณ

การเข้าใจพื้นฐานและประวัติศาสตร์ของเรื่องราวตลอดจนพัฒนาการของผู้เขียนเอง ทั้งประสบการณ์ที่ได้เผชิญในการรักษาและการเติบโตบนเส้นทางจิตเวช ทำให้เนื้อหาในเล่มแรกสำคัญไม่น้อย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการอ่านเล่มที่ 2 ที่นำเสนอความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ถึงแม้ว่าเล่มที่ 2 จะมีการออกแบบมาให้อ่านได้แยกต่างหากก็ตาม

การอ่าน “ตุ๊กตาล้มลุก” จากเล่มแรกจนถึงเล่มที่ 2 จะเป็นการผสานความเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงความลึกล้ำและความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ การสานต่อทั้งสองเล่มเสมือนเป็นการเดินทางผ่านเส้นเวลาของชีวิต ซึ่งทั้งทรงพลังและให้แง่คิดอย่างมากมาย.

เล่มแรก "ตุ๊กตาล้มลุก" นั้นถูกยกขึ้นให้เป็นมากกว่าเพียงเรื่องราวในอดีต มันเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงการต่อสู้และการไต่สวนจากภายในที่ผู้เขียนได้ทำมา เป็นประสบการณ์ที่ยากแม้กระนั้นมีค่า ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการดิ้นรนและการไต่สวนตนเอง.

เขียนเสร็จแล้ว เจอกันเร็วๆนี้

The book "The Fallen Doll: Journey of the Mind" Volume 2 will take you deeper into a world filled with profound insights and fresh perspectives on mental rejuvenation. Over a span of 16 years, the author delves into experiences rich with value, reflecting both the challenges and triumphs of the human spirit over mental adversity.

While the first volume served as a valuable document capturing the inception of this journey, the second volume aims to present content aligned with contemporary understanding without losing the essence of bravery in facing mental illnesses and enduring the never-ending process of healing.

Readers, whether new or returning, seeking inspiration and resilience in facing mental challenges, will find Volume 2 a changed narrative that delivers authentic experiences projecting a brighter future possible through internal transformations.

Understanding the foundational history of the story's development, alongside the author's personal journey through treatments and growth on the mental health path, makes the content of the first volume no less significant. It serves as preparation for diving into Volume 2, which offers a deeper understanding, even though it's designed to be read separately.

Reading "The Fallen Doll" from the first to the second volume is like merging an understanding from the beginning to the changes undergone, revealing the depth and complexity of the human psyche. Uniting both volumes is akin to a journey through the timeline of life, both powerful and thought-provoking.


The first volume of "The Fallen Doll" is more than just a narrative from the past. It's a spiritual journey that reflects introspection and struggle that the author has undertaken. It's a challenging yet invaluable experience that teaches readers the importance of resilience and self-exploration.


Now that it's written, see you soon!

Comments

SRT audio drama

Lastest Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

ไม่ได้สอนวาดรูปอีกต่อไปแล้ว

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

Popular post

Understanding the No Contact Rule: A Period of Growth and Healing After a Breakup

AIRDANCE song by Meisanmui

🎨 Artist & Designer | 🏆 Asiagraph Awarded 2021-2023 | 🗿 Stoic

魂を解放する Tamashī o Kaiho Suru (Unlock the Soul) song by Meisanmui